Obsługiwane dzielnice to przykładowo:

 • Nowa Osada
 • JanowiceMałe
 • Reforma
 • Janowice Duże
 • Zamczysko
 • Błonie
 • Karolówka
 • Majdan
 • Stare Miasto
 • Rotunda
 • Planty
 • Podgroble
 • Sitaniec-Błonie
 • Kalinowice Rządowe
 • Przedmieście Lubelskie