Kody błędów lodówek LG i Whirpool

Poniższy spis awarii lodówek zawiera jedynie wybrane awarie i kody błędów wyświetlane na urządzeniach LG oraz Whirlpool. Inne, równie popularne awarie lodówek oraz kody błędów urządzeń Samsung i Amica opisaliśmy tutaj. Mamy nadzieje, że ułatwimy Ci diagnozę awarii oraz szybką naprawę sprzętu.

Lodówka głośno pracuje

Lodówki i chłodziarki większości producentów wydają cichsze lub głośne odgłosy. Ogólnie przyjętym przez producentów standardem głośności działania lodówek jest hałas na poziomie 40-50 dB.  Zbyt głośna praca lodówki może jednak świadczyć o awarii kilku kluczowych komponentów urządzenia. Uszkodzenie sprężarki to problem typowy dla lodówek liczących co najmniej kilka lat. Jest to element podlegający wyjątkowej eksploatacji, dlatego długie użytkowanie lodówki może skończyć się koniecznością wymiany sprężarki. Nieprawidłowe wyregulowanie nóżek lodówki również powoduje głośniejszą pracę urządzenia. Świszczenie chłodziarki lub stopniowe przemieszczanie się wymaga ponownego wypoziomowania urządzenia. Niektóre modele lodówek są natomiast wyposażone w kostkarkę do lodu, która po dłuższym czasie może pokryć się kamieniem. Kamień na zaworze kostkarki utrudni swobodny przepływ wody, co skutkuje nieprzyjemnym dźwiękiem przy każdej próbie pobrania lodu. Zbyt duże nagromadzenie lodu i szronu w chłodziarce może nadmiernie ją obciążyć, co również wpływa na głośność pracy urządzenia. Problem z kamieniem i nadmiernym obciążeniem lodówki rozwiążemy samodzielnie, ale wymiana sprężarki oraz wypoziomowanie sprzętu może wymagać wizyty serwisanta.

Lodówka nie chłodzi

Chłodzenie to podstawowe zadanie chłodziarki, dlatego w przypadku utraty zdolności do jego wykonywania, możemy być pewnie, że mamy do czynienia z cięższą awarią komponentu lodówki. Najczęstszymi przyczynami zaniku chłodzenia w chłodziarce są:

  • Uszkodzony kondensator — Sprężarka chłodziarki działa na podstawie informacji z kondensatora. Uszkodzony kondensator sprawi, że rozprowadzanie czynnika chłodzącego po urządzeniu będzie niemożliwe. W tym wypadku wymagana będzie wizyta serwisanta.
  • Uszkodzenie silnika parownika — Awaria silnika parownika sprawia, że chłodne powietrze nie jest rozprowadzane równomiernie po całym urządzeniu. Oznacza to, że pomimo występowania odpowiedniej temperatury w chłodziarce, w zamrażarce może być ona zbyt wysoka. W takiej sytuacji konieczna jest wymiana silnika parownika.
  • Zabrudzony skraplacz — Skraplacz to część lodówki znajdująca się bezpośrednio na dole lub na tyle urządzenia. Skraplacz rozprasza czynnik chłodzący, tym samym zapewniając lodówce odpowiednio niską temperaturę. Zanieczyszczony skraplacz obniża wydajność urządzenia, dlatego do usunięcia awarii konieczne jest jego wyczyszczenie. Zrobisz to, korzystając ze środków chemicznych usuwających tłuszcze kuchenne lub innych, bardziej uniwersalnych środków do czyszczenia sprzętu AGD.
  • Uszkodzenie czujnika temperatury lub modułu sterującego — Awaria tych elementów uniemożliwia poprawne funkcjonowanie sprężarki oraz wentylatora. Wentylator parownika nie włącza się w przypadku wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia,a co za tym idzie, nie wyrównuje jej. Uszkodzenie modułu sterującego jest natomiast rzadkością, dlatego przed postawieniem takiej diagnozy należy wyeliminować prawdopodobieństwo innych awarii, prowadzących do zaburzenia chłodzenia. W obu przypadkach wymiana komponentu jest koniecznością.

Lodówka się nie włącza

Brak zasilania to jedna z najczęstszych przyczyn braku możliwości włączenia lodówki. W tym wypadku należy dokładnie upewnić się, czy w obrębie układu elektronicznego nie nastąpiło zwarcie lub przepięcie. Lekkie uszkodzenie przewodu lub niepoprawne podłączenie do urządzenia doprowadzi do braku dopływ prądu do urządzenia. Nowocześniejsze lodówki nie włączają się również na skutek skończonego zasobu czynnika chłodzącego. Gaz, charakteryzujący się niską temperaturą, regularnie obniża temperaturę we wnętrzu chłodziarki. Doładowanie czynnika chłodzącego jest skomplikowanym procesem, którym zająć się powinien doświadczony serwisant. Warto zaznaczy, że uszkodzony termostat również może prowadzić do problemów z włączaniem się całego urządzenia.

Kody błędów lodówek Whirlpool

kody błędów whirlpool

Na wyświetlaczu chłodziarki miga cyfra “6”.
Co oznacza: Technologia 6h Sense jest aktywna — Po włożeniu do lodówki ciepłej żywności lub pozostawieniu otwartych drzwiczek, technologia 6th włącza się, aby przywrócić lodówce ustaloną wcześniej temperaturę. Migająca cyfra powinna zniknąć, gdy chłodziarka wróci do właściwej temperatury.
Co robić: Pozwól, aby lodówka samoistnie osiągnęła właściwą temperaturę. Nie musisz wymieniać żadnego elementu urządzenia.

Na wyświetlaczu chłodziarki wyświetla się cyfra “6”.
Co oznacza: Błąd działania modułu sterującego.
Co robić: Odłącz zasilanie na co najmniej 5 minut. Jeśli kod błędu pojawia się ponownie, wymień moduł sterujący.

Na wyświetlaczu chłodziarki wyświetla się litera “d”.
Co oznacza: Przepustnica powietrza jest zablokowana.
Co robić: Odłącz lodówkę oraz przepustnicę powietrza, która kontroluje przepływ powietrza z komory zamrażarki do komory lodówki i sprawdź, czy jest uszkodzona. Jeśli przepustnica powietrzna jest uszkodzona, wymień ją.

Na wyświetlaczu chłodziarki wyświetla się litera “C”.
Co oznacza: Awaria czujnika temperatury komory chłodziarki.
Co robić: Odłącz lodówkę i sprawdź wiązkę przewodów czujnika temperatury. W razie uszkodzenia przewodów wymień wadliwy przewód. Jeśli wiązka przewodów jest w porządku, wymień czujnik temperatury komory chłodziarki.

Na wyświetlaczu zamrażarki wyświetla się litera “C”.
Co oznacza: Awaria czujnika temperatury komory zamrażarki.
Co robić: Podobnie jak w przypadku awarii czujnika komory chłodziarki, odłącz lodówkę i sprawdź stan przewodów czujnika temperatury komory zamrażarki. Wymień wiązkę przewodów, jeśli widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia. Jeśli nie, wymień czujnik temperatury komory zamrażarki.

Na wyświetlaczu zamrażarki wyświetlają się litery “CF”.
Co oznacza: Błąd komunikacji między modułem sterującym a interfejsem użytkownika.
Co robić: Odłącz lodówkę i dokładnie sprawdź stan przewodów doprowadzonych do panelu sterowania i głównego modułu sterującego. Podłącz wszystkie luźne przewody, a uszkodzone, wymień. Jeśli lodówka nadal wyświetla kod błędu “CF”, wymień element sterujący interfejsem użytkownika.

Na wyświetlaczu zamrażarki wyświelta się temperatura -7° C.
Co oznacza: Zbyt wysoka temperatura w zamrażarce.
Co robić: Upewnij się, że przewód zasilający jest dobrze podłączony do gniazdka elektrycznego. Przegrzanie zamrażarki zwykle jest spowodowane awarią zasilania. Użyj klawiatury numerycznej zamrażarki, aby zresetować wyświetlacz temperatury zamrażarki. Urządzenie powinno ostygnąć do standardowej temperatury.

Kody błędów lodówek LG

kody błędów LG

Kod błędu: 1F lub F1
Co oznacza: Awaria wentylatora od produkcji lodu lub silnika kostkarki do lodu.
Co robić: Sprawdź stan wentylatora oraz silnika, w przypadku widocznej awarii, wymień komponenty. Części, na które powinieneś zwrócić uwagę to główna płyta zasilająca oraz silnik kostkarki.

Kod błędu: Ef FR
Co oznacza: Awaria silnika wentylatora lodówki.
Co robić: W przypadku widocznego uszkodzenia silnika wentylatora lodówki, wymień go lub napraw z pomocą serwisanta.

Kod błędu: Er IF
Co oznacza: Awaria wentylatora komory do produkcji lodu.
Co robić: Usuń blokujące wentylator komory zanieczyszczenia oraz sprawdź, czy przewody w obwodzie nie są uszkodzone. Jeśli to nie pomaga, zdiagnozuj moduł sterujący lodówki oraz silnik wentylatora lodowego.

Kod błedu: Er 15
Co oznacza: Awaria wentylatora kostkarki do lodu.
Co robić: Sprawdź stan wentylatora kostkarki do lodu, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, wymień go.

Kod błędu: Er dH
Co oznacza: Awaria grzałki odszraniania.
Co robić: Wymień wadliwą grzałkę odszraniania lub sprawdź stan bezpieczników lodówki.

Kod błędu: Er FS
Co oznacza: Awaria czujnika zamrażarki.
Co robić: Sprawdź stan czujnika temperatury zamrażarki oraz jego złącze. Popraw podłączenie wiązki przewodów.

Kod błędu: Er rF
Co oznacza: Nieprawidłowe działanie silnika wentylatora lodówki.
Co robić: Zdiagnozuj stan wentylatora oraz upewnij się, że moduł sterujący działa tak, jak należy. W przypadku widocznych uszkodzeń wymień wentylator silnika.

Kod błędu: Er rS
Co oznacza: Awaria czujnika chłodziarki.
Co robić: Sprawdź wiązkę przewodów poprowadzonych do czujnika chłodziarki. Popraw połączenie, a jeśli to nie pomoże, wymień czujnik chłodziarki.

Kod błędu: FF
Co oznacza: Awaria silnika wentylatora zamrażarki.
Co robić: Napraw lub wymień wadliwy silnik wentylatora zamrażarki.

Kod błędu: F dS
Co oznacza: Awaria czujnika odszraniania zamrażarki.
Co robić: Sprawdź, czy czujnik odszraniania nie uległ zwarciu. Jeśli nie, popraw połączenie wiązki przewodów lub wymień czujnik odszraniania zamrażarki.

Kod błędu: r dS
Co oznacza: Awaria czujnika odszraniania chłodziarki.
Co robić: Sprawdź stan czujnika odszraniania chłodziarki. Zwróć uwagę, czy komponent nie uległ zwarciu oraz, czy przewody są prawidłowo podłączone. Jeśli tak, wymień czujnik odszraniania chłodziarki lub moduł sterownika odszraniania.

Kod błędu: Er HS
Co oznacza: Awaria czujnika wilgotności.
Co robić: Sprawdź, czy czujnik wilgotności nie uległ zwarciu. Jeśli nie, wymień czujnik wilgotności.

Kod błędu: Er IS
Co oznacza: Awaria czujnika kostkarki.
Co robić: Zdiagnozuj stan czujnika oraz sprawdź, czy nie zaistniał problem z okablowaniem. W przeciwnym wypadku wymień czujnik kostkarki.

Kod błędu: Er SS
Co oznacza: Awaria czujnika spiżarni (Szuflada na warzywa).
Co robić: Poszukaj zwarcia w czujniku lub nieprawidłowego podłączenia przewodów. Jeśli to nie pomoże, wymień czujnik temperatury w spiżarni.

Kod błędu: E rt
Co oznacza: Awaria czujnika temperatury pokojowej.
Co robić: Sprawdź stan czujnika temperatury pokojowej, a w przypadku wystąpienia widocznych uszkodzeń, wymień element.

Kod błędu: Er It
Co oznacza: Awaria systemu kostkarki do lodu.
Co robić: Wykonaj Autotest kostarki do lodu i wykonuj polecenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Kod błędu: Er gF
Co oznacza: Awia przepływomierza.
Co robić: Sprawdź ciśnienie, z jakim przepływa woda. W przypadku zaobserwowania zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ciśnienia wody wymień komponent.

Kod błędu: F dH
Co oznacza: Czujnik nie przekroczył 4°C podczas odszraniania.
Co robić: Sprawdź stan bezpiecznika, grzałki oraz tablic sterowniczej. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń powyższych komponentów wymień właściwą część.

Kod błędu: r dH
Co oznacza: Czujnik nie przekroczył 4°C.
Co robić: Oceń stan grzałki oraz modułu sterującego. Sprawdź, czy bezpiecznik urządzenia nie uległ uszkodzeniu.

Kod błędu: Er FF
Co oznacza: Awaria wentylatora parownika.
Co robić: Napraw, bądź wymień silnik wentylatora parownika, moduł sterujący lub prowadzącą do wentylatora parownika wiązkę przewodów.

Kod błędu: Er CF
Co oznacza: Awaria silnika wentylatora skraplacza.
Co robić: Sprawdź okablowanie silnika wentylatora skraplacza oraz moduł sterujący. Wymień uszkodzone komponenty.

Kod błędu: Er CO
Co oznacza: Błąd komunikacji.
Co robić: Sprawdź stan modułu sterującego oraz płyty wyświetlacza. Wszelkie usterki zgłoś w certyfikowanym serwisie producenta.

Kod błędu: 22
Co oznacza: Klikający dźwięk.
Co robić: Zdiagnozuj sprężarkę. Awaria może dotyczyć przekaźnika sprężarki, który powinien zostać natychmiastowo wymieniony.

Kod błędu: 67
Co oznacza: Otwarte drzwiczki lub przepakowana lodówka.
Co robić: Sprawdź stan uszczelek w drzwiczkach chłodziarki oraz zamrażarki. Wyjmij nadmiarową żywność z lodówki, a w ostateczności, odłącz lodówkę od zasilania i podłącz ją ponownie.

Potrzebujesz fachowca? Zobacz: Naprawa lodówek, Serwis AGD